Klubové FD 15.10.2023 – zrušené

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Z dôvodu nízkej účasti členov KCHAJD sa Klubové farbiarske skúšky duričov vo Vranove n. T. rušia.