Oznam pre majiteľov jedincov, ktorým bola udelená výnimka na využitie v chove

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Na základe uznesenia zo zasadnutia predsedníctva KCHAJD konaného dňa 15.09.2023 vo Vavrišove je nutné, aby jedince, ktorým bola udelená výnimka na využitie v chove úspešne absolvovali skúšky duričov v poľovníckej sezóne 2023/2024 tak, aby splnili podmienky chovnosti. Ak túto podmienku nesplnia, nebude im povolené ďalšie využitie v chove.

Z tohto dôvodu sú naplánované Klubové skúšky duričov na 28.-29.10.2023. V prípade, že sa ich nezúčastníte, môžete absolvovať skúšky duričov organizované niektorou Obvodnou poľovníckou komorou.

Alpským jazvečíkovitým duričom zdar!

predsedníctvo KCHAJD