Klubové skúšky duričov 28. – 29.10.2023

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Klubové skúšky duričov

s výberom na vrcholové podujatia

Alpských jazvečíkovitých duričov

PR Kotešová – Svederník

28. – 29.10.2023

KLUB CHOVATEĽOV ALPSKÉHO JAZVEČIKOVITÉHO DURIČA pri Slovenskom poľovníckom zväze s Obvodnou poľovníckou komorou v Žiline a Poľovníckou spoločnosťou Kotešová – Svederník

organizuje skúšky duričov na mieste Kotešová – Buková, horáreň pri danielej zvernici.

Čestné predsedníctvo

Ing. Peter Chrúst – poľovnícky hospodár PS

Mgr. Peter Oreško – predseda PS

Juraj Dobroň- predseda kynologickej komisie OPK Žilina

Organizačný výbor

Riaditeľ – Ing. Jozef Zatlukal

Ekonóm – Mgr. Veronika Pacoltová

Organizačné zabezpečenie – členovia oblasti č. 3 KCHAJD pri SPZ

Veterinárny dozor: MVDr. Ľubomír Nehaj

Rozhodcovský zbor

HR – Mgr. Jozef Zatlukal

R – Ing. Daniel Olejár, Ing. Jozef Telepún, Peter Šamaj, Marián Polák, Ing. Tomáš Tomášec

PROGRAM

Sobota 28.10.2023

7 30 h – prezentácia a raňajky – Kotešová Buková, horáreň pri danielej zvernici, GPS 49.274737, 18.588922

8 00 hod – nástup na spoločnú poľovačku

9 00 h – 16 00 h spoločná poľovačka, technické disciplíny, výrad, občerstvenie

Nedeľa 18. 11.2018

7 30 h – zraz pri diviačej zvernici Vélké Rovne, GPS 49.288397, 18.599274

8 00 h – nástup, skúšanie odvahy, následne prevedenie skúšania umelých stôp

16 00 h – vyhlásenie výsledkov

Všeobecné ustanovenia

Na skúšky sa môžu prihlasovať vodiči, ktorí sú riadnymi členmi KCHAJD pri SPZ s jedincami bez vykonaných SD.

Na týchto skúškach sa z najlepšie umiestnených jedincov vyberú adepti, ktorí budú reprezentovať klub na vrcholových podujatiach 2023/24.

Vodič psa musí prísť na skúšky včas, v poľovníckom ustrojení a s príslušnou zbraňou na lov diviačej zveri.

Vodič musí mať pi sebe platný poľovný lístok, zbrojný preukaz, preukaz zbrane, ktorú má pri sebe.

Vodiči sú povinní mať so sebou vodiaci a farbiarsky remeň , ako aj signálku na privolanie psa.

Počas spoločnej poľovačky musia byť všetci účastníci označení reflexnou vestou v pohone a reflexným prvkom na stanovišti.

Na spoločnej poľovačke je použitie GPS obojku možné len na základe predchádzajúceho súhlasu hlavného rozhodcu, s podmienkou že počas dobý skúšania psa je vysielač u hlavného rozhodcu.

Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v ktorom musí byť zaznamenane očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní . Vodiči z iných okresov musia mať potvrdenie od príslušnej RVaPS z miesta trvalého pobytu o tom, že pes pochádza z oblasti bez výskytu chorôb prenosných na mäsožravce. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni. Na skúšky nebude pripustená hárajúca sa suka, evidentne zranený, alebo podvyživený pes. Zo skúšok môže byť vyradený aj jedinec, ktorý svojim správaním ohrozuje iné jedince, alebo vodičov.

Vodič jedinca z oblasti výskytu AMO predloží pri veterinárnej kontrole – čestné prehlásenie.

Vodič pri žrebovaní poradia odovzdá preukaz o pôvode psa hlavnému rozhodcovi. Usporiadateľ neručí za škody spôsobene psom počas skúšok, ani za stratu psa.

Skúška odvahy bude uskutočnená v uznanej zvernici pre chov diviačej zveri za účelom výcviku psov – Velké Rovne. Tréningy si môžete dohodnúť osobne s p. Jozef Sapieta – 0903 731 007, GPS 49.288387, 18.592774.

Kŕmenie psa si zabezpečuje vodič sám. Skúšky sa konajú za každého počasia.

KSD AJD sa riadi platným skúšobným poriadkom pre skúšky duričov.

Štartovný poplatok: 70€ – jedinec

Poplatok je potrebne uhradiť s podaním prihlášky na číslo účtu : SK62 0900 0000 0003 2339 7372

VS – 2023, správa pre príjemcu: meno, priezvisko, KSD Kotešová

Prihlasovanie: online cez formulár webu na www.kchajd.sk

Štartovný poplatok sa vodičovi vráti len v prípade ak preukáže potvrdenie veterinárneho lekára o háraní sa suky alebo ošetrení psa po zranení.

Ubytovanie a stravovanie:

Ubytovanie zarezervované – Kaštieľ Kotešová, 0911 422 837, bez stravy.

Pre potrebu ubytovania kontaktujte Mgr. Jozef Zatlukal 0903476921

Uzávierka prihlášok je do 10.10.2023

Prihlášky na KSD prijíma a potvrdzuje: Mgr. Jozef Zatlukal, 0903 476 921

Sponzori

Partneri