Klubový výber na vrcholové podujatia PGK, MAR, Siget

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Klubový

výber na vrcholové podujatia

PGK, MAR, Siget

Veľké Rovné

29.10.2023

KLUB CHOVATEĽOV ALPSKÉHO JAZVEČIKOVITÉHO DURIČA pri Slovenskom poľovníckom zväze Vás pozýva na Výber jedincov reprezentovať klub na vrcholových podujatiach 2023/2024.

Výber sa uskutoční dňa 29.10.2023 vo Veľkom Rovnom pri diviačej zvernici.

GPS 49.288387, 18.592774.

Na výber sa môžu prihlasovať vodiči s jedincami s vykonanými SD, jedince chovné, ktorý máte záujem reprezentovať na vrcholových podujatiach.

Organizačné pokyny:

  • zraz účastníkov – 11 00 hod, kontrola čipov a veterinárnych potvrdení

  • skúška odvahy – 11 30 hod
  • preskúšanie technických disciplín ako na SD

Skúška odvahy bude uskutočnená v uznanej zvernici pre chov diviačej zveri za účelom výcviku psov – Velké Rovne. Tréningy si môžete dohodnúť osobne s p. Jozef Sapieta – 0903 731 007, GPS 49.288387, 18.592774.

Rozhodcovský zbor

Deleguje KCHAJD pri SPZ

Všeobecné ustanovenia

Na výber sa môžu prihlasovať vodiči, ktorí sú riadnymi členmi KCHAJD pri SPZ.

Na výbere sa z najlepšie umiestnených jedincov vyberú adepti, ktorí budú reprezentovať klub na vrcholových podujatiach 2023/24.

Vodič psa musí prísť na výber, v poľovníckom ustrojení s vodiacim remeňom a signálkou na privolávanie jedinca.

Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v ktorom musí byť zaznamenane očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní . Vodiči z iných okresov musia mať potvrdenie od príslušnej RVaPS z miesta trvalého pobytu o tom, že pes pochádza z oblasti bez výskytu chorôb prenosných na mäsožravce. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni. Na výber nebude pripustená hárajúca sa suka, evidentne zranený, alebo podvyživený pes.

Vodič jedinca z oblasti výskytu AMO predloží pri veterinárnej kontrole – čestné prehlásenie. Vodič so sebou prinesie aj preukaz o pôvode jedinca.

Usporiadateľ neručí za škody spôsobene psom počas výberu ani za stratu psa.

Štartovný poplatok: bez poplatku.

Prihlasovanie: online formulár na www.kchajd.sk

Uzávierka prihlášok je do 10.10.2023

Prihlášky prijíma a potvrdzuje: Mgr. Jozef Zatlukal, 0903 476 921