PEXA Marciláz

Farba: Čierna s pálením Otec: AZOR z Hruna Matka : NORA Marciláz Skúšky : FSMP I. c. PF II. c. SD I. c. Bonitácia : VD 365 b. DBK A/A SPKP 4110/12 Štandarný rámec, ... Počet dosiahnutých bodov 365 – veľmi dobrá.

Komentáre vypnuté na PEXA Marciláz

HANNY Pustý dvor

Farba: Jelenia červeň Otec: KATO vom Wolfgangtal Matka : OĽA Nižná Voľa Skúšky : FSMP I. c. SD I. c. Bonitácia : VD 368 b. DBK A/A SPKP 4232/12 Sučka štandarného telesného rámca, ... Počet dosiahnutých bodov 368 – veľmi dobrá.

Komentáre vypnuté na HANNY Pustý dvor

ARIKA Toturov dvor

Farba: Jelenia červeň Otec: FALK z Malej Lehoty Matka : CINA Tráji Skúšky : SD I. c. Bonitácia : VD 363 b. DBK A/A SPKP 4237/14 Robustnejšia suka, ... Počet dosiahnutých bodov 363 – veľmi dobrá.

Komentáre vypnuté na ARIKA Toturov dvor