Pracovný výber Alpských jazvečíkovitých duričov – propozície

  • Post author:
  • Post category:Oznamy

Klub chovateľov alpských jazvečíkovitých duričov pri Slovenskom poľovníckom zväze /ďalej len KCHAJD/ na základe plánovaných súťaží r. 2021 o Pohár Gustáva Kořínka, Memoriál Alojza Rišku a Františka Sigeta Vás pozýva na

 

Pracovný výber Alpských jazvečíkovitých duričov k získaniu miesta

reprezentovať KCHAJD na niektorej zo súťaží

dňa 17.10.2021 so zrazom o 9.00 hod v Dolnej Marikovej na parkovisku pri obchode COOP Jednota.

 

Svoj záujem prejavte prosím spolu s fotokópiou rodokmeňa mailom na vycvikar@kchajd.sk

Poplatok vo výške 20 € sa bude uhrádzať na mieste konania výberu.
Vodiči z okresov výskytu AMO sa musia preukázať čestným prehlásením, ktoré tvorí prílohu.
Termín uzávierky prihlášok 11.10.2021

Výberu sa môžu zúčastniť jedince s absolvovanými SD minimálne v II. cene. Pri rovnosti bodov budú uprednostnené jedince chovné pred nechovnými a mladšie pred staršími a jedince predvedené na voľno.
Skúšať sa budú disciplíny odvaha, správanie sa na stanovišti, vodenie na remeni, odloženie.

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre skúšky duričov, vydané SPK Bratislava 3.5.2013.

Program výberu:

  •  zraz účastníkov dňa 17.10.2021
  • 9.00 hod. parkovisko COOP Jednota Dolná Mariková. V prípade nejasností volajte p. Zatlukala Jozefa 0903/476 921
  • 9.15 hod prezentácia priamo na mieste zrazu
  • 9.30 hod presun k diviačej zvernici
  • 9.45 hod začiatok skúšania odvahy
  • predpokladané ukončenie výberu o 14 hod.

Výcviková zvernica sa nachádza 1 km od miesta zrazu v časti Besné – PZ Poľana Dolná Mariková. Zodpovedný vedúci Pavol Smižík – 0903 482 876.
V prípade, že sa výberu nemôžete zúčastniť, prosíme, aby ste ihneď dali uvedenú skutočnosť na vedomie KCHAJD v zastúpení Slavomír Knižka.

U p o z o r n e n i e !

1. Ku výberu nebudú pripustené choré psy a honcujúce sa suky.
2. Usporiadateľ neručí za prípadnú stratu, poranenie alebo úhyn psa.
3. Vodič ručí za škody spôsobené psom.
4. Pes dovezený zo zahraničia / vrátane ČR / musí byť zaregistrovaný v SPKP.
5. Každý účastník sa bude riadiť aktuálnymi nariadeniami COVID -19.
6. Pes bez čestného prehlásenia vodiča ak je z oblasti s výskytom AMO.

Riaditeľ výberu : Slavomír Knižka
Rozhodcovia : Ivan Zoka, Slavomír Knižka, Ing. Daniel Olejár

Tešíme sa na vašu účasť. Kynológií a AJD zdar!

S pozdravom KCHAJD pri SPZ.

Pridaj komentár