Klubové poplatky

  • Post author:
  • Post category:Oznamy

Forma úhrady

Na základe rozhodnutia Výboru KCHAJD a doterajších skúseností Vás upozorňujeme a dávame do povedomia všetkým členom KCHAJD, aby ste pre budúce obdobie bezpodmienečne dodržiavali termín úhrady členského, poplatky za chov, výstavy a skúšky tak, aby bola na požadovanej úrovni zabezpečená celková činnosť Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča pri SPZ.

Platby prosím realizovať včas.

Úhrada členského poplatku do 31.12.2021.

Platby prosíme realizovať vkladom alebo prevodom na účet ! ! !

 

IBAN  SK62 0900 0000 0003 2339 7372

VS – 2022, správa pre príjemcu: meno, priezvisko

(Pri výpise poštového poukazu je veľmi problematické zistiť údaje odosielateľa.)

 

V prípade otázok alebo nezrovnalostí ma kontaktujte emailom ekonom@kchajd.sk.

 

S pozdravom

Mgr. Veronika Pacoltová

Pridaj komentár