Parte

  • Post author:
  • Post category:aktuality

S hlbokým zármutkom oznamujeme poľovníckej verejnosti, že nás navždy opustil Jozef Knapík, bývalý dlhoročný predseda PZ Kamenec Zborov, člen Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča, poľovník telom aj dušou, priateľ, kamarát a skvelý človek.

Jozef Knapík bol zakladateľ a zanietený organizátor Hubertovych poľovníckych slávností, spoluorganizátor klubových výstav a bonitácií AJD na Slnečnom majeri. Držiteľ bronzovej a striebornej medaily Za významné zásluhy o rozvoj slovenského poľovníctva.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.