Členské a poplatky za chov, výstavy a skúšky

Na základe rozhodnutia Výboru KCHAJD a doterajších skúseností Vás upozorňujeme a dávame do povedomia všetkým členom KCHAJD, aby ste pre budúce obdobie bezpodmienečne dodržiavali termín úhrady členského, poplatky za chov, výstavy a skúšky tak, aby bola na požadovanej úrovni zabezpečená celková činnosť Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča pri SPZ.

Platby prosíme realizovať vkladom alebo prevodom na účet ! ! !

IBAN  SK62 0900 0000 0003 2339 7372

VS – 2020, správa pre príjemcu: meno, priezvisko

(Pri výpise poštového poukazu je veľmi problematické zistiť údaje odosielateľa.)

Klubové poplatky

Zápisné €5,00
Členské €10,00 – termín 31.12. predošlého kalendárneho roka
Odporúčanie na párenie €10,00 – správa pre prijímateľa číslo odporúčania
Párenie psom €10,00 – správa pre prijímateľa číslo odporúčania
Za zapísané šteňa €10,00 – správa pre prijímateľa číslo odporúčania

Upozornenie: Po termíne uzávierky prihlášky na bonitáciu, výstavu a skúšky sa poplatky zvyšujú o 100 %.

Ďakujem. Igor Ďurček, ekonóm