Oznam poradkyne chovu

  • Post author:
  • Post category:Oznamy

Prosím všetkých majiteľov chovných súk, ako aj súk, ktorým má byť udelená výnimka na využitie v chove, aby mi minimálne 1 mesiac pred predpokladaným háraním suky poslali Žiadosť o odporúčanie na párenie korešpondenčne na adresu (nie doporučene!): Ing. Martina Kmeťová, Tekovská Breznica 601, 966 52  Tekovská Breznica alebo mailom: poradca.chovu@kchajd.sk.

Dodržanie termínu je dôležité hlavne u súk, ktorým má byť udelená výnimka na využitie v chove, nakoľko túto výnimku schvaľuje predsedníctvo!

Pokiaľ si majiteľ chovnej suky vyberie na krytie psa, ktorému má byť udelená výnimka na využitie v chove, tiež je dôležité dodržanie termínu, nakoľko opäť výnimku schvaľuje predsedníctvo!

 

Po narodení šteniat prosím, aby mi chovateľ do 10 dní poslal vyplnené Hlásenie vrhu šteniat korešpondenčne na adresu (nie doporučene!): Ing. Martina Kmeťová, Tekovská Breznica 601, 966 52  Tekovská Breznica alebo mailom: poradca.chovu@kchajd.sk. Hlásenie tiež zašle aj majiteľovi krycieho psa.

Neoplodnenie suky je chovateľ povinný nahlásiť poradcovi chovu do 75 dní po párení. 

 

Uvedené tlačivá nájdete na www.kchajd.sk v záložke „Dokumenty“

 

Daxlom zdar!

 

22.11.2021

 

                                                                                                                              Ing. Martina Kmeťová

                                                                                        Poradca chovu KCHAJD pri SPZ

Pridaj komentár