CACIT/CACT PGK 2019

  • Post author:
  • Post category:aktuality

PROPOZÍCIA

SPRÁVA

V piatok na obed sme sa stretli pri kostole v obci Skačany. Po družnom zvítaní vodičov a rozhodcov nasledovala veterinárna kontrola s konštatovaním, že všetky psy sú v poriadku. Slávnostne sme spolu s predstaviteľmi regionálnych poľovníckych organizácií, poľovného hospodára jedného z dvoch hosťujúcich poľovníckych subjektov a starostu obce Skačany zahájili prvý súťažný deň, predstavili jednotlivých vodičov a rozhodcov a vylosovali poradie pre skúšanie odvahy v diviačom oplôtku. Psy reprezentujúce Poľsko, Švédsko, Rakúsko, Česko a Slovensko boli posúdené v diviačom oplôtku Slavčova dolina, ktorý nezištne poskytol majiteľ, pre účely medzinárodného podujatia.
NAJ-lepšie hodnotenie známkou 4 obdržali nasledovní reprezentanti: poľská sučka JAREMA, rakúsky pes CÄSAR a český pes BRED. Nakoľko preskúšanie prebehlo bez prestojov, bola ešte preskúšaná disciplína odloženie. Finálnym výstupom prvého dňa bolo udelenie ocenenia najlepšia práca v obôrke, ktorú získal český pes BRED.

Po presune na ubytovanie v objekte Salaš Partizánske sa o 20.00hod. konalo oficiálne zahájenie súťaže. Okrem iných vzácnych hostiteľov nás poctil návštevou pán primátor mesta Partizánske. Oboznámil nás s históriou mesta Partizánske, vyjadril nadšenie a podporu podujatiu a nakoniec venoval drobné pozornosti, upomienkové predmety účastníkom podujatia. Nasledovalo rozlosovanie na najdôležitejšiu časť súťaže, a to druhý súťažný deň, kedy bola na pláne spoločná poľovačka. Družná voľná zábava trvala do skorých ranných hodín.

Druhý deň, po veterinárnej kontrole, pri nástupe na spoločnú poľovačku v katastri obce Kľačany nás príjemne prekvapili čelní predstavitelia slovenskej kynológie Ing. Jozef Jursa a Ing. Marián Konečný. Poľovačka prebehla v dvoch vynikajúco pripravených pohonoch, v ktorých všetky psy mali ideálnu možnosť pracovať s diviačou zverou, nakoľko príkladne zazverený revír im to umožňoval, čoho dôkazom bol výrad 17 kusov ulovenej diviačej zveri a 1 kus líščej zveri. Okrem disciplín z revíru boli preskúšané aj disciplíny správanie na stanovišti a vodenie. Na výrade sa všetci účastníci stretli plní hodnotných poľovníckych zážitkov a dobrom zdraví. Po zhodnotení poľovným hospodárom a odovzdaní poľovníckych zálomkov pán prezident SKJ dekoroval najmladšieho účastníka súťažného podujatia a odovzdal mu pohár SPZ. Finálnym výstupom druhého dňa bolo udelenie ocenenia najlepšia práca v revíri, ktorú získala slovenská sučka pod vedením práve najmladšieho z vodičov, BAJA. Všetci sme s radosťou prijali pozvanie na slávnostnú večeru, ktorú organizoval druhý z hosťujúcich poľovníckych subjektov v kultúrnom dome v Kolačne. Večerný program na Salaši Partizánske obohatila cimbalová hudba Javorové husle.

Tretí súťažný deň sa znova uskutočnil v katastri obce Skačany. Po veterinárnej kontrole nasledovalo preskúšanie práce na umelo založenej nepofarbenej stope diviačej zvere, správania pri zhasnutej zveri a správania po výstrele. Aj tu sa preukázalo, že organizačný tím pracoval kvalitne, a skutočne na úrovni hodnej medzinárodného podujatia. Finálnym výstupom tretieho dňa bolo udelenie ocenenia najlepšia práca na stope, ktorú získala slovenská sučka CEDRA, ktorá ako jediná obdržala hodnotenie 4 zo správania pri zastrelenej zveri.

Bohužiaľ oproti stanovenému časovému harmonogramu začala porada rozhodcov so značným sklzom až o 16.30 hod., a tak sa záverečný ceremoniál presunul do večerných hodín.
O to srdečnejšie za zvukov lesných rohov prijali účastníci XV. ročníka medzinárodnej súťaže AJD „Pohár Gustava Kořínka Partizánske 2019“, CACIT, CACT na báze národného skúšobného poriadku pre skúšky duričov vyhod-notenie. Celkovým víťazom sa po prvý raz v histórii stal rakúsky nominant, pes CÄSAR von Hinterwinkl s mladým vodičom Cayetanom Arzbergerom. Na druhom mieste sa umiestnil český pes BRED z Borysova dvora s vodičom Jiřím Bolčom. Tretie miesto v roku 2019 patrilo slovenskej sučke CEDRE z Babičovho dvora s vodičkou Ing. Martinou Týnusovou. Štvrté miesto s celkovým hodnotením v prvej cene a povestnú zemiakovú medailu si odniesli minuloroční obhajcovia titulu, a to skúsená súťažná dvojica zo Slovenska: Petr Jakubík so psom BRYT s Hakamilu. Na piatom mieste, a taktiež v prvej cene, skončil najstarší účastník z Českej republiky Pepa Jon so sučkou LASI Majerka.

Z uvedeného je zrejmé, že putovný pohár súťaže odovzdal minuloročný slovenský víťaz do rúk krajiny pôvodu plemena Rakúska.

A pohár venovaný kanceláriou SPZ a Kynologickou radou SPZ pre Najlepšieho slovenského vodiča odovzdal člen kynologickej rady a člen rozhodcovského zboru PGK 2019 Mgr. Andrej Siget vodičke Ing. Martine Týnusovej.

Poďakovanie.
Na záver sa mi patrí poďakovať organizátorom Júliusovi Hozákovi, Igorovi Ďurčekovi a Petre Vlček za vynaloženú koncepčnú prácu, ako aj šikovnej a nápomocnej MVDr. Gabriele Súľovskej.
Poďakovať sa chcem všetkým národným klubom, ktoré nominovali účastníkov, a samozrejme aj predsedovi rakúskeho českého a slovenského klubu chovateľov: Haraldovi Heilovi, Ing. Liborovi Hanzlíkovi a Ing. Petre Vlček, ktorí boli priamo podujatia účastní.
Ďakujem obom okresným poľovníckym organizáciám SPZ a OPK a ich zástupcom z Partizánskeho, ktoré nezištne podporili zdárny priebeh medzinárodného klubového podujatia alpských jazvečíkovitých duričov.
Ďakujem doc. PaedDr. Jozefovi Božikovi PhD. primátorovi mesta Partizánske, starostovi obce Skačany Ing. Jurajovi Kližanovi a starostke obce Kolačno Ing. Lýdii Petríkovej.
Osobitne ďakujem hosťujúcim poľovníckym subjektom: PS Albertus a PZ Háj Skačany za poskytnutie poľovných revírov a mimoriadne dobre pripravené podmienky na preskúšanie psov.
Ďakujem kancelárii SPZ a Kynologickej rade SPZ za nezištnú podporu podujatia a venovanie pohárov pre najmladšieho a najlepšieho slovenského vodiča. A veľmi si cením osobnú prítomnosť predstaviteľov riadiacich orgánov slovenskej kynológie:
Ing. Jozefa Jursu, Ing. Mariána Konečného a Mgr. Andreja Sigeta.

Ďakujem rozhodcovskej jury v zložení: hlavný rozhodca: Vladimír Mihok (SK), rozhodcovia: Harald Heil (AT), Milan Vysoudil (CZE), Andrej Siget (SK), František Aron (SK), Peter Kovalčík (SK), Petra Vlček (SK) a všetkým súťažiacim: Ing. Martina Týnusová (SK),
Tomasz Kliš (PL), Martin Rajgl (SWE), Said Duracak (SWE), Jozef Jon (CZE), Cayetan Arzberger (AT), Ing. Libor Hanzlík (CZE), Jiří Bolčo (CZE), Ivan Zoka (SK), Ing. Miloš Perniš (SK), Petr Jakubík (SK) a ich zverencom.

Ďakujem sponzorom: hlavný sponzor FATRA IZOLFA, a.s., ďalej Moneta, mesto Partizánske, PS Albertus, PZ Háj Skačany, okr. org. SPZ Partizánske, OPK Partizánske, GLOCK Forst Slowakei s. r. o., Arox s. r. o., GARMIN,
Salaš Partizánske.

S pozdravom AJD Zdar!

Ing. Miroslav Parvanov, poradca chovu KCHAJD pri SPZ