CIR z Nízkych Beskýd

Farba: Jelenia červeň

Otec: DINO vom Muehllach

Matka : BORA z Hruna

Skúšky : LSMP I. c. PF II. c. KSD III. c. KSD I. c.

Bonitácia : VD 377 b. DBK A/A


SPKP
4396/14

Pes štandardného rámca, … Počet dosiahnutých bodov 377 – veľmi dobrý.