BROK z Jahodníckych hájov

Farba: Jelenia červeň

Otec: DINO vom Muehllach

Matka : BONA Kostolný háj

Skúšky : SD I. c.

Bonitácia : V 382 b. DBK B


SPKP
4421/19

Pes výborného samčieho typu, … Počet dosiahnutých bodov 382 – výborný.