LADAAD z Nízkych Beskýd

Farba: Jelenia červeň

Otec: ARDI HR 27966 Bj

Matka : DARIA od Orbana

Skúšky : SD I. c.

Bonitácia : V 382 b. DBK B


SPKP
5114/19

Temperamentný pes, kratšieho rámca, … Počet dosiahnutých bodov 389 – výborný.