UGO zo Svidníka

Farba: Tmavá jelenia červeň

Otec: BUR Kolesárka

Matka : MONA zo Svidníka

Skúšky : SD III. c. SD I. c.

Bonitácia : VD 378 b. DBK B/B


SPKP
4997/20

Mohutný pes správnej kostry, kľudnej vyrovnanej povahy, … Počet dosiahnutých bodov 378 – veľmi dobrý.