Výcvikový víkend Malacky 15. – 16. 4. 2023

  • Post author:
  • Post category:aktuality

V dňoch 15. – 16. 4. 2023 sa v Malackách uskutočnil výcvikový víkend Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča. Program bol rozdelený do dvoch častí. Na teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa konala v poľovníckom dome na Kollárovej ulici. Vedúci kancelárie OPK Malacky Milan Merc zahájil výcvikový víkend na nádvorí poľovníckeho domu za sprievodu trubača. Po privítaní prítomných výcvikárom klubu KCHAJD Ing. Jozefom Telepunom, PhD. a po príhovore podpredsedu klubu KCHAJD Mgr. Jozefa Zatlukala sa začala teoretická časť.

Teoretickú časť odprezentoval výcvikár klubu, ktorý dopodrobna vysvetlil základy výcviku od šteňaťa až po skúšky. Prítomných zaučil aj do tajov genetiky, ako zlepšiť svoj chov, hlavne aké sú dôležité vlohové vlastnosti a ich prenášanie na potomkov, prečo je dôležitá kontrola dedičnosti ale aj  iné zaujímavé témy napr. inštinkty a správanie psa, rozdiel medzi parforsným a pozitívnym výcvikom psa, overenie šteňacích vlôh, výcvik poslušnosti, zveľadenie vlôh a utvrdenie výcvikom. Príprava psa na skúšky a prax bola zaujímavou témou, kde sa účastníci dozvedeli ako si vycvičiť oznamovača a hlásiča. Zároveň sa dozvedeli prečo v praxi bývajú niekedy dohľadávky neúspešne a ako tomu predchádzať.

Praktická časť sa začala pri diviačom oplôtku v Kostolišti pod taktovkou pána Horváta. Skúška odvahy v diviačom oplôtku je disciplína na ktorú treba psíkov postupne zaúčať. Dôležité je aby psík mal v sebe aspoň trocha odvahy, lebo potom je to už len o výcviku. Po chutnom obede sme sa presunuli do PZ Malačan Malacky, kde bol pripravený diviačí trenažér a nepofarbené stopy. Pri diviačom trenažéri prejavili naši zverenci viac odvahy ako v diviačom oplôtku. Na umelej nepofarbenej stope raticovej zveri bolo každému vysvetlené kde robí chybu vo výcviku a ako opraviť svojho psíka keď zíde zo stopy.

Na druhý výcvikový deň boli pre účastníkov pripravené umelé pofarbené stopy a lanovkový trenažér vysokej zveri, ktorý obsluhoval tajomník klubu Vladimír Varga. Výcvikár klubu najprv vysvetlil prítomným ako zakladať umelé nepofarbené ale aj pofarbené stopy. Ako si označovať cvičné stopy ale hlavne ako zaškoliť psíka aby si overil nástrel. Po teoretickej prednáške si každý vyskúšal umelú pofarbenú stopu a lanovkový trenažér.

Výcvikový víkend bol úspešný hlavne zanieteným členom z oblasti číslo 1. Poďakovanie patrí hlavne vedúcemu oblasti č. 1 Mariánovi Miťkovi, ktorý zabezpečoval celý priebeh výcvikového víkendu. Veľká vďaka patrí aj Ing. Jozefovi Královi a Sorenovi Gerberovi Nielsonovi, ktorí boli nápomocní pri organizovaní a zabezpečovaní stravy a občerstvenia.

Záverom platí konštatovanie, že úspešný môžeme byť len vtedy, ak svoje teoretické znalosti pretavíme do praxe. Aj preto Vás pozývame na Výcvikový víkend na východ Slovenska, ktorý sa bude konať 8. – 9. 7. 2023 v Jasove pri Košiciach.

Ing. Jozef Telepun, PhD.

Výcvikár klubu KCHAJD