Školenie pre záujemcov o čakateľstvo a čakateľov na rozhodcov pre exteriér.

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Predsedníctvo zboru rozhodcov SKJ organizuje pre čakateľov na
rozhodcu a pre záujemcov o funkciu rozhodcu pre exteriér psov SKJ
školenie. Obsahom  školenia sú prednášky na témy z oblastí
ktoré sú zahrnuté do prijímacích skúšok čakateľov.

Školenie je organizované v dvoch termínoch :

– 15.4.2023 prednášky na témy:

1. anatómia a fyziológia – MVDr. Gabriela Ridarčíková
2. základy genetiky – Ing. Jozef Jursa CSc.
3. štandard a história plemena – Ing. Jaroslav Matyáš
4. platné poriadky SKJ – Stanovy-Jozef Šuster

– 17.6.2023 prednášky:

1. správanie a princípy pri posudzovaní- MVDr. Gabriela Ridarčíková
2. platné poriadky SKJ – Chovateľský a Výstavný poriadok, Poriadok pre menovanie rozhodcov a ďalšie –
   Mgr. Viera Stloukalová, Jozef Šuster, Ing. Jaroslav Matyáš
3. predpisy FCI – Jozef Šuster
4. mechanika pohybu psa- Ing. Jozef Jursa CSc.

Miesto konania prednášok:

Agroinštitút Nitra, Akademická 952/4, 94901 Nitra.
Začiatok školenia o 10.00 hod.

Podmienky pre prijatie čakateľa nájdete v Poriadku pre menovanie rozhodcov.
Prednášok sa samozrejme môžu zúčastniť aj rozhodcovia pre
exteriér psov, ktorí tiež musia poslať prihlášku.

Žiadame chovateľské  kluby aby o školení informovali záujemcov o
funkciu rozhodcu pre exteriér psov a  čakateľov na rozhodcov pre
exteriér psov  z ich klubov.

Prihlášku nájdete na tomto odkaze https://forms.gle/7TEUUNcGV9Hu7Sjt7
Vyplnenú prihlášku zasielajte na adresu  skj@skj.sk