Oznam členom klubu

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Na základe uznesenia Výboru KCHAJD zo dňa 11.3.2023, sa zverejňuje nasledovný oznam členom:

1. Člen KCHAJD má povinnosť hlásiť každú zmenu údajov člena, ak je zmenená, než tá, akú uviedol v prihláške do klubu.

Údaje z prihlášky využíva klub v informačných systémoch, tlačivách spojených s chovom jedincov, výstavách, či príslušnosť k oblastiam. Taktiež pri korešpondencii alebo doručovaní ročeniek. Preto žiadam členov klubu, ktorý majú nesúlad s údajmi zaslanými v prihláške ku terajšej skutočnosti, aby to oznámili matrikárovi klubu na email: matrikar@kchajd.sk a ekonómke klubu na mail ekonom@kchajd.sk.

2 Príspevky do ročenky

Pokiaľ má člen klubu záujem o zverejnenie príspevku zo života s daxlíkom, skúsenosťami s výcvikom, či pekným zážitkom so svojím zverencom, nech zašlú svoj príspevok s fotografiami na adresu redakcnarada@kchajd.sk v termíne do 17.3.2022