Upozornenie pre majiteľov chovných jedincov

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Milí chovatelia,

k 31.10.2022 sa končí Chovateľský rok, k tomuto dátumu je potrebné vysporiadať si všetky chovateľské poplatky za chovateľskú sezónu 2021/2022 – Poplatok za odporúčanie na párenie, krytie psom, šteňatá.

Ak poplatky nebudú vysporiadané, chovné jedince budú dočasne vyradené z plánu chovu až do vysporiadania si záväzkov voči KCHAJD.

Pre kontrolu úhrad ma kontaktujte emailom ekonom@kchajd.sk alebo správou.

 

AJD Zdar!

Mgr. Veronika Pacoltová
Ekonóm KCHAJD

Pridaj komentár