Ročenka 2019-2020

  • Post author:
  • Post category:Oznamy

Milí členovia,
aktuálne pripravujeme súhrnnú Ročenku 2019-2020 zo života KCHAJD, ktorá nebola doposiaľ vydaná.

Privítame foto z výstav, bonitácií, skúšok poľovnej upotrebiteľnosti AJD, ktoré môžete zaslať emailom na: ekonom@kchajd.sk.
 AJD Zdar!

S pozdravom

redakčná rada
Mgr. Veronika Pacoltová
Mgr. Monika Janíková
v spolupráci s Predsedníctvom KCHAJD a Výborom KCHAJD.

Pridaj komentár