Konferencia – update 2.7.

  • Post author:
  • Post category:aktuality

dňa 02/07/2021
viď súbory

dňa 17/06/2021
Vážení vedúci oblastí, vážení delegáti,
nakoľko dosiaľ (za dva týždne) iba 6 osôb mimo predsedníctva reflektovalo telefonicky, príp. osobne na výzvu rezervovať si termín v kalendári na 4. júla (konferencia a predchádzajúci krátky výboru), čo je možno aj pochopiteľné, nakoľko po uvoľnení lock-down opatrení máme všetci povinností nad hlavu.
Prosím buďte takí dobrí a bez meškania kontaktujte tajomíka Julka Hozáka (julius.hozak@gmail.com) pre upresnenie časového harmonogramu, kontakty pre zaslanie pozvánok, predbežné vyhodnotenie uznášaniaschopnosti, a i.
Ďakujem Vám a Lovu Zdar!

Petra Vlček

dňa 04/06/2021
Vážené členky a vážení členovia,

pandemická situácia sa zlepšila, opatrenia sa uvoľňujú, rozumiem, sme stále v kríze, všetci toho máme veľa.

Zatiaľ rýchla informácia.
Napriek tomu, alebo práve pre hore uvedené, mimoriadne zvolaná konferencia v predošlom kalendárnom roku sa uskutoční o mesiac:
dňa 4. júla 2021 (v nedeľu) vo Zvolene
od 10.00 hod. príchod a registrácia delegátov
– od 10.30 hod. začiatok zasadnutia
, atď.

Ak ste pre pandemické opatrenia alebo z iných dôvodov, nevedeli/nemohli uskutočniť potrebné plánované kroky prosím zabezpečte ich do 04/07/2021.

Ak považujete za potrebné, máte dostatok času prediskutovať na oblastnej úrovni aktuality.

Zatiaľ takto, informácia bude upresnená.

Lovu Zdar! Petra Vlček

https://www.strazenadzvolenom.sk/