Parte

  • Post author:
  • Post category:aktuality

S hlbokým zármutkom oznamujeme poľovníckej verejnosti, že nás dňa 26. marca 2021, vo veku 75 rokov navždy opustil František Kravčišin.

Je to horká strata.
Svet prišiel o vždy dobre naladeného, manuálne zručného a rozhľadeného človeka, so vzácne láskavým zmyslom pre hudbu humor a zábavu. Človeka, entuziastického nadšenca.

Odišiel srdcom kynológ, chovateľ, cvičiteľ, rozhodca, vzor, priateľ, kamarát.

Kto ste ho poznali, venujte prosím Ferkovi Kravčišinovi pietnu spomienku.