MOŠ 2020 – nekonal sa

 • Post author:
 • Post category:aktuality

Do termínu uzávierky, ani do termínu plánovaného konania, nebola evidovaná žiadna prihláška AJD na súťaž.

Máte chuť súťažiť?

OPK Martin otvorilo KCHAJD pri SPZ možnosť spoluorganizácie podujatia.
PF, ktoré organizuje okresná poľovnícka komora v termíne 07/11/2020 v Kláštore pod Znievom.

Vypísanie.
Memoriálu Ondreja Šamaja 2020, CACT sa môžu zúčastniť:

 • čistokrvné Alpské jazvečíkovité duriče zapísané v Slovenskej plemennej knihe psov
 • jedince v rukách riadnych členov klubu
 • jedince, ktoré sa do doby uzávierky preukážu poľovnou upotrebiteľnosťou podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
  ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, Vyhláška č. 344/2009 Z. z.
  Príloha č. 35a k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
  6 Alpenländische Dachsbracke (jazvečíkovitý durič)
  JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD, PF
 • jedince riadne písomne prihlásené na OPK Martin
  martin@opk.sk, resp. Svätoplukova 254, 036 01 Martin
  • do predmetu e-mailu jasne formulujte zámer: napr. „prihláška na MOŠ 2020, Ján Mak“
  • korektne a čitateľne uveďte vaše kontaktné dáta
  • prihlášku vlastnoručne podpíšte
  • priložte obojstrannú kópiu rodokmeňa predvádzaného jedinca
 • účastnícky poplatok €40
 • uzávierka prijímania prihlášok: 26/10/2020

Po uzávierke obdržia všetci účastníci, ktorých prihlášky boli prijaté vyrozumenie s detailnejšími informáciami, čo sa týka čísla účtu pre úhradu účastníckeho poplatku, miesta zrazu, atď. atď. atď.


Prihláška na skúšky: prihl.
Skúšobný poriadok: PF

https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/mparv-sr/1004-opatrenia-na-zabranenie-sirenia-africkeho-moru-u-diviacej-zveri.html

https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/


Galéria víťazov:

 • r. 2019 – pre nezáujem zrušené
 • r. 2018 – BARON od Hozákovho dvora, vodič Vladimír Pavlovič
 • r. 2017 – CEDRA z Babičovho dvora, vodička Ing. Martina Týnusová