ITA z Nízkych Beskýd

Farba: Jelenia červeň

Otec: IKAR spod Striebornej

Matka : DARIA od Orbána HR 26873 Bj

Skúšky : PF III. c. SD I. c.

Bonitácia : VD 380 b. DBK B


SPKP
4889/19

Suka správneho telesného rámca rámca, … Počet dosiahnutých bodov 387 – výborná.