INA z Nízkych Beskýd

Farba: Jelenia červeň

Otec: IKAR spod Striebornej

Matka : DARIA od Orbána HR 26873 Bj

Skúšky : FSMP II. c. PF II. c. SD I. c.

Bonitácia : VD 387 b. DBK B


SPKP
4890/19

Suka štandardného telesného rámca rámca, … Počet dosiahnutých bodov 387 – výborná.