Betliar 07/09/2019

Dňa 07/09/2019 sa v Betliari počas celoslovskovenských poľovníckych dní uskutočnila klubová výstava a bonitácia AJD.Na výstavu bol delegovný SKJ medzinárodný rozhodca pre FCI Group 6 a 7 Ing. Marián Konečný. Potešila nás opätovná návšteva Ing. Miloslavy Šiškovej pani rozhodkyne z Česka, ktorá si rozširuje aprobáciu na daxelkopova. Ing. Marián Konečný sa posudzovania sa zhostil pokojne, s vysoko-profesionálnym nadhľadom a nekonečnou trpezlivosťou k zúčastneným jedincom.Nemožno sa sťažovať, udelené výsledky hovoria sami za seba, nájdete ich v povýstavnom katalógu.Na bonitácii pôsobila trojčlenná komisia vedená delegovaným rozhodcovm Ing. Mariánom Konečným,  delegovaným SPZ ,poradca chovu Ing. Miroslav Parvanov a člen komisie Ing. Petra Vlček. Komisia bola doplnená Ing. Miroslavom Pernišom (bonitačný komisár v zácviku). Výsledky bonitácie sú systematizované v tabuľke.Hodnotím podujatie ako v celku vydarené a populárne, pri páske kruhu sme sa zvítali s nespočetnými členmi a funkcionármi klubu.Ďakujem každému, kto AJD podporil.Dňa 10/09/2019 v Sklenom Petra

POVÝSTAVNÝ KATALÓG
BON TAB