Meno aktivistu pre oblasť: Ing Daniel Olejár, Bobrov 250, Námestovo  mobil: +421918444074 mail: daniel.olejar1@gmail.com
okresy: Dolný Kubín, Trstená, Námestovo

 

Zoznam členov v oblasti č.12

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
22043 Štefan Brodec ml. Novoť XX
21115 Ondrej Hládek Oravská Lesná X
21232 MVDr. Katarína Oberhauserová PhD. Námestovo X
21233 Ing. Dano Olejár Bobrov X
21393 Ján Škamor Oravská Lesná X
22013 Marek Vician Oravská Poruba X