Poďakovanie za odchovy 2020

  • Post author:
  • Post category:aktuality

podľa výpisu zo Slovenskej Plemennej Knihy Psov z 14/01/2021

Aj napriek neočakávanej zmene, ktorá významným spôsobom ovplyvnila naše profesijné i súkromné životy, odchovali slovenskí chovatelia 94 šteniat.

Poďakovanie patrí chovateľským staniciam:

z Nízkych Beskýd
Slavčova dolina
Srdce poľovníka
Toturov dvor
z Malého Jastrabia
Kolesárka
zo Zacharovho dvora
Karpatský poklad
zo Starého plášťa
z Vešovca
Kľušov
z Krásnych dielov.

…nech odchovanci splnia vaše nádeje a očakávania.