Klubové poplatky

Forma úhrady Na základe rozhodnutia Výboru KCHAJD a doterajších skúseností Vás upozorňujeme a dávame do povedomia všetkým členom KCHAJD, aby ste pre budúce obdobie bezpodmienečne dodržiavali termín úhrady členského, poplatky za chov, výstavy a skúšky tak, aby bola na požadovanej úrovni zabezpečená celková činnosť Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča pri SPZ. Platby…

0 Comments

Pracovný výber Alpských jazvečíkovitých duričov – propozície

Klub chovateľov alpských jazvečíkovitých duričov pri Slovenskom poľovníckom zväze /ďalej len KCHAJD/ na základe plánovaných súťaží r. 2021 o Pohár Gustáva Kořínka, Memoriál Alojza Rišku a Františka Sigeta Vás pozýva na   Pracovný výber Alpských jazvečíkovitých duričov k získaniu miesta reprezentovať KCHAJD na niektorej zo súťaží dňa 17.10.2021 so zrazom…

0 Comments

Bonitácia AJD Lednické Rovné – propozície

Bonitácia AJD v súlade s bonitačným poriadkom usporiadaná v Lednických Rovniach pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu. Termín, miesto: 16.10.2021, cca 13:00 hod., po ukončení výstavy, Hunty Fish, Jilemnického 30/56 02061 Lednické Rovne, https://huntyfish.sk/ GPS 49,0610914 : 18,2921468   Organizátor: KCHAJD pri SPZ  Organizačný riaditeľ: Mgr. Jozef Zatlukal, vedúci oblasti č. 3,…

0 Comments

Špeciálna výstava AJD Lednické Rovné – propozície

Upozornenie:Na základe nariadenia orgánov štátnej správy bude uvedené podujatie organizované v zmysle OTP. To znamená, že na podujatí sa môže zúčastniť len :a) osoba plne očkovaná,b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu,…

0 Comments

Pokračovanie webu

Vážení členovia KCHAJD   Pripravujeme pre vás upravenú webovú stránku, ktorá nadväzuje na kchajd.eu. Postupne budú dopĺňané potrebné informácie o klube, chove a najnovšie oznamy.    

0 Comments