Parte Vincent Ščešňak

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že vo veku nedožitých 56 rokov nás navždy opustil náš dlhoročný člen Vincent Ščešňak. Pohreb bude v piatok 9.6.2023 o 10:00 h v Dome smútku Vyšné Raslavice. Úprimnú sústrasť pozostalým.Česť jeho pamiatke.

0 Comments

Dovolenka s Daxlom  na východe Slovenska

Srdečne Vás pozývame na výcvikový víkend KCHAJD, ktorý sa uskutoční 8. – 9. 7. 2023 v Košiciach. Dovolenku strávite v obciach Hačava a Háj, ktoré sa nachádzajú na začiatku malebnej Hájskej doliny, vo východnej časti  Slovenského krasu, medzi Zádielskou planinou a Jasovskou planinou. Pripravený je bohatý program nielen v teoretickej…

0 Comments

Klubové farbiarske skúšky duričov KCHAJD

Dňa 13. 5. 2023 sa v PZ Berianka Devičany uskutočnili Klubové farbiarske skúšky duričov KCHAJD. Na skúškach sa zúčastnilo 9 psov, z toho 5 AJD, 1 border teriér, 1 Jagdteriér, 1 slovenský kopov, 1 baset, z ktorých 3 obstali v I. cene, 2 obstali v II. cene, 3 obstali v…

0 Comments

Deň poľovníctva a ochrany prírody Hanušovce nad Topľou

Srdečne Vás pozývame na Deň poľovníctva a ochrany prírody pre deti, ktorý sa uskutoční  4. 6. 2023 (nedeľa) v Grófskom parku pri barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Zaujímavý program doplnia klubové výstavy a bonitácie Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča, Klubu chovateľov slovenských kopovov a Klubu chovateľov farbiarov. S pozdravom   Ing. Jozef Telepun, PhD.…

0 Comments

Deň poľovníckej kynológie

Oblasť č. 3 KCHAJD pri SPZ vás srdečne pozýva na Deň poľovníckej kynológie, na ktorom sa zúčastnia aj členovia oblasti a predsedníctva KCHAJD pri SPZ. Navštívte náš klubový stánok, kde Vás radi privítame. 

0 Comments

Výcvikový víkend Malacky 15. – 16. 4. 2023

V dňoch 15. – 16. 4. 2023 sa v Malackách uskutočnil výcvikový víkend Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča. Program bol rozdelený do dvoch častí. Na teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa konala v poľovníckom dome na Kollárovej ulici. Vedúci kancelárie OPK Malacky Milan Merc zahájil výcvikový víkend na nádvorí poľovníckeho domu za sprievodu trubača.…

0 Comments

25. výročie založenia KCHAJD

Priatelia, čas beží a ani sa nenazdáme a máme tu 2.9.2023. V tento deň plánujeme organizovať oslavy 25. výročia založenia KCHAJD s ktorými budú spojené: Klubová výstava s medzinárodnou účasťou, bonitácia, sprievodné podujatia KCHAJD. Srdečné pozývame, už teraz si zapíšte termín do kalendára. Tešíme sa na spoločné stretnutia. AJD Zdar!…

0 Comments

Školenie pre záujemcov o čakateľstvo a čakateľov na rozhodcov pre exteriér.

Predsedníctvo zboru rozhodcov SKJ organizuje pre čakateľov na rozhodcu a pre záujemcov o funkciu rozhodcu pre exteriér psov SKJ školenie. Obsahom  školenia sú prednášky na témy z oblastí ktoré sú zahrnuté do prijímacích skúšok čakateľov. Školenie je organizované v dvoch termínoch : - 15.4.2023 prednášky na témy: 1. anatómia a fyziológia - MVDr. Gabriela Ridarčíková 2. základy genetiky - Ing. Jozef Jursa CSc. 3. štandard a história plemena - Ing. Jaroslav Matyáš 4. platné poriadky SKJ - Stanovy-Jozef Šuster - 17.6.2023 prednášky: 1. správanie a princípy pri posudzovaní- MVDr. Gabriela Ridarčíková 2. platné poriadky SKJ - Chovateľský a Výstavný poriadok, Poriadok pre menovanie rozhodcov a ďalšie -    Mgr. Viera Stloukalová, Jozef Šuster, Ing. Jaroslav Matyáš 3. predpisy FCI - Jozef Šuster 4. mechanika pohybu psa- Ing. Jozef Jursa CSc. Miesto konania prednášok: Agroinštitút Nitra, Akademická 952/4, 94901 Nitra. Začiatok školenia o 10.00 hod. Podmienky pre prijatie čakateľa nájdete v Poriadku pre menovanie…

0 Comments

Oznam členom klubu

Na základe uznesenia Výboru KCHAJD zo dňa 11.3.2023, sa zverejňuje nasledovný oznam členom: 1. Člen KCHAJD má povinnosť hlásiť každú zmenu údajov člena, ak je zmenená, než tá, akú uviedol v prihláške do klubu. Údaje z prihlášky využíva klub v informačných systémoch, tlačivách spojených s chovom jedincov, výstavách, či príslušnosť k oblastiam. Taktiež pri korešpondencii…

0 Comments

Zasiahla nás smutná správa

Srdiečko dotĺklo a z našich radov odišiel na večnosť výborný kynológ, rozhodca, priateľ, CHS Zo Svidníka a Z Urbára Pavel Podhájecký. Česť jeho pamiatke!   Úprimnú sústrasť smútiacej rodine! Spomienky zostávajú

0 Comments